Olly Terasprofiilid AS juhtkonna poolt kinnitatud kvaliteedipoliitika on ranges vastavuses kehtivate õigusaktide ning standarditega. Oma tootmisprotsessis ja kvaliteedikontrollis juhindume muuhulgas järgmistest valdkonda reguleerivatest standarditest:

  • EVS 920-2:2013
  • EVS-EN 508-1:2014
  • EVS-EN 14782:2007

Tagamaks vastavust Euroopa Liidu standarditele tarnime materjali hoolikalt valitud maailma suurimatest metallurgiatehastest. Kogu materjali tarneahel alatest selle tootmisest kuni lõpp-produktini on dokumenteeritud ja hilisemalt kontrollitav vastavalt kvaliteedijuhtimise süsteemi osaks oleva tootmisohje tingimustele.

Olly Terasprofiilid AS poolt pakutavad tooted on testitud muuhulgas juhtivate rahvusvaheliste sertifitseerimis- ja katselaborite poolt, VTT Expert Services Ltd. ( http://www.vttexpertservices.fi ) ning SP Technical Research Institute of Sweden ( www.sp.se )  poolt.

Kvaliteedi tagamisel on meie eesmärkideks muuhulgas:

  • kliendi rahulolu;
  • tegevusprotsessi korrektsus ja kokkulepitud lubadustest kinni pidamine;
  • töötajate erialane täpsus ja professionaalsus;
  • innovatiivsuse soodustamine.

Olly Terasprofiilid AS-is loodud juhtimissüsteem, mille vastavust rahvusvahelise standardi nõuetele kinnitab Bureau Veritas poolt antud sertifikaat alates 27.10.2009.