Katuseluuk

katuseluuk1 katuseluuk2

Läbiviik

labiviik

Katuse aluskate

Aluskatete põhifunktsiooniks on katusealuste konstruktsioonide (eelkõige soojusisolatsiooni) kaitsmine nii ehituse ajal kui hiljem hoonete kasutamise käigus sinna läbi katuse tungida võivate sademete (lumi, vihm) eest.

aluskate