Visioon

Olly Terasprofiilid AS soovib olla eelistatud partneriks oma klientidele, koostööpartneritele ja töötajatele.

Missioon

Pakkuda klientide vajadusi silmas pidades paindlikke ning sobivaid lahendusi, mille tulemuseks peab olema kõiki osapooli rahuldav tulemus ning pikaajaline kasumlik koostöö.

Peame oluliseks

Usaldusväärsus ja avatus – soovime olla pikaajaline usaldusväärne partner, peame kinni antud lubadustest. Lähtume oma tegevuses headest tavadest ning oleme avatud koostöös klientidega leidmaks lahenduse igale väljakutsele.

Professionaalsus – professionaalse ehitusmaterjali tootjana kasutame kaasaegseid nõuetele vastavaid töövõtteid ja tehnoloogiaid ning lähtume üksnes kehtivatest kvaliteedistandarditest.

Töötajad – hindame meeskonnatööd ja loovust. Soodustame töötajate arengut ning tagame vajadusel erinevad erialased koolitused.