Visioon

Soovime olla eelistatud partneriks oma klientidele, koostööpartneritele ja töötajatele.

Missioon

Pakkuda klientide vajadusi silmas pidades paindlikke ning sobivaid lahendusi, mille
tulemuseks peab olema kõiki osapooli rahuldav tulemus ning pikaajaline kasumlik
koostöö.

Peame oluliseks

Usaldusväärsus ja avatus – soovime olla pikaajaline usaldusväärne partner, peame
kinni antud lubadustest. Lähtume oma tegevuses headest tavadest ning oleme avatud
koostöös klientidega leidmaks lahenduse igale väljakutsele.

Professionaalsus – professionaalse ehitusmaterjali tootjana kasutame kaasaegseid
nõuetele vastavaid töövõtteid ja tehnoloogiaid ning lähtume üksnes kehtivatest
kvaliteedistandarditest.

Töötajad – hindame meeskonnatööd ja loovust. Soodustame töötajate arengut ning
tagame vajadusel erinevad erialased koolitused.

Juhtpõhimõtted

Olly Terasprofiilid AS igapäevaseid tegevusi iseloomustavad järgmised põhimõtted:

  1. Klient on OLLY toodete ja teenindusega rahul ning see on saavutatud majanduslikult tulusalt.
  2. Iga OLLY töötaja oma ala professionaal ja mõistab oma töö mõju tervikule.
  3. Parendame järjepidevalt OLLY juhtimissüsteemi toimimist.
  4. Võtame vastutuse OLLY tegevusala reguleerivaid õigusaktide ja normide täitmise osas.