Mis on PUR?

Eesti katuseturul kohtame väga erinevaid müügiargumente, mis tihtipeale on pooltõesed või kohati lausvaled. Selliste argumentide kasutamistega tekitatakse klientides ja lõpptarbijates hulgaliselt tarbetut segadust ja küsimusi. Seetõttu peame vajalikuks selgitada enamlevinud pinnakatte näitel, millised omadused ja näitajad on kvaliteetse teraskatuse ja

Metallkatuste standard

Suvel 2013 jõustub rahvuslik standard EVS 920-2:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa2 – Metallkatused“. Millised on peamised uuendused ja nõuded, millele tuleb võrreldes senisega tähelepanu pöörata? Tänase päevani ei reguleerinud katuseehitust mitte ükski standard. Standardid olid olemas mitmetele toormaterjalidele, kuid katusemeistrid ja tootjad

Olulist teraskatuste toorainete paksusest

On ütlemine, et igast asjast saab teha teaduse. Eriti lihtne on seda kõnekäändu kasutada niigi tehnilistel aladel nagu näiteks ehitusmaterjalid. Üks sellistest on teraskatuste ja kõikvõimalike muudeks  plekitöödeks kasutatava toorainega. Siiski ei ole tegemist raketiteadusega kui jälgida mõningaid peamisi näitajaid,

Teraskatuste eelised

Kerge Teraskatus on kerge, mistõttu aluskonstruktsioon ei pea olema nii massiivne ja kallis. Seetõttu on teraskatus soovitatav renoveeritavatel hoonetel, kus ei soovita uuendada aluskonstruktsioone. Teraskatust saab paigaldada  väga lameda kalde korral. Kiire Profileeritud paanid on täpses pikkusmõõdus tahvlid, mille korral

Katuse hooldus- ja ehitustööde juhendmaterjalid

EVS 920-2:2013 standard määrab kindlaks nõuded isekandvatele katusetoodetele, mis on valmistatud kuumtsingitud õhukesest lehtterasest, tsingitud, või tsingitud ja kaetud polümeersete pinnakatetega. Standard määratleb nõuded metallist katuste ehitamiseks ning nõuded metallist katusekattetoodetele, mis on vastavuses standardite EVS-EN 14782 ning EVS-EN 14783 nõuetega.

Krediidireiting AA. Olly Terasprofiilid AS-i tunnustati Krediidiinfo AS-i poolt “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistusega.

Krediidinfo AS omistas Olly Terasprofiilid AS-le 2013. aasta majandusandmete põhjal reitingu VÄGA HEA (AA). Olly Terasprofiilid AS krediidireiting AA Krediidiinfo reiting on unikaalne ettevõtetele antav koondhinne, mis põhineb ettevõtte majandus- ja finantsolukorra ning maksekommete analüüsil. See on põhjalik, usaldusväärne ja