Mis on PUR?

Eesti katuseturul kohtame väga erinevaid müügiargumente, mis tihtipeale on pooltõesed või kohati lausvaled. Selliste argumentide kasutamistega tekitatakse klientides ja lõpptarbijates hulgaliselt tarbetut segadust ja küsimusi. Seetõttu peame vajalikuks selgitada enamlevinud pinnakatte näitel, millised omadused ja näitajad on kvaliteetse teraskatuse ja

Metallkatuste standard

Suvel 2013 jõustub rahvuslik standard EVS 920-2:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa2 – Metallkatused“. Millised on peamised uuendused ja nõuded, millele tuleb võrreldes senisega tähelepanu pöörata? Tänase päevani ei reguleerinud katuseehitust mitte ükski standard. Standardid olid olemas mitmetele toormaterjalidele, kuid katusemeistrid ja tootjad

Olulist teraskatuste toorainete paksusest

On ütlemine, et igast asjast saab teha teaduse. Eriti lihtne on seda kõnekäändu kasutada niigi tehnilistel aladel nagu näiteks ehitusmaterjalid. Üks sellistest on teraskatuste ja kõikvõimalike muudeks  plekitöödeks kasutatava toorainega. Siiski ei ole tegemist raketiteadusega kui jälgida mõningaid peamisi näitajaid,