kat-meist-liitSuvel 2013 jõustub rahvuslik standard EVS 920-2:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa2 – Metallkatused“. Millised on peamised uuendused ja nõuded, millele tuleb võrreldes senisega tähelepanu pöörata? Tänase päevani ei reguleerinud katuseehitust mitte ükski standard. Standardid olid olemas mitmetele toormaterjalidele, kuid katusemeistrid ja tootjad pidid juhinduma materjalide standarditest, tootjaettevõtete juhenditest, Soome kogemusest või väga abstraktsest heast ehitustavast. Kõik eelpooltoodud teadmised ja kogemused ei kao kuhugi, aga standardiga saab info paremini koondatud katusemeistri ja tellija jaoks. Sellegipoolest on standardis mitmeid olulisi kvalitatiivseid uuendusi.

Millised on peamised muudatused ja nõuded uues standardis, loe siit lähemalt

Standardi töörühma kuulusid Eesti teraskatuste tootjatest AS Toode, AS Olly Terasprofiilid ja AS Ruukki Product. Lisaks arvukalt praktiseerivaid katusepaigaldajaid ja Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu töögrupp.

Metallkatuste standard