Eesti katuseturul kohtame väga erinevaid müügiargumente, mis tihtipeale on pooltõesed või kohati lausvaled. Selliste argumentide kasutamistega tekitatakse klientides ja lõpptarbijates hulgaliselt tarbetut segadust ja küsimusi. Seetõttu peame vajalikuks selgitada enamlevinud pinnakatte näitel, millised omadused ja näitajad on kvaliteetse teraskatuse ja pinnakatte valimisel olulised ja millised mitte.

Enim segadusi on seotud polüuretaankattega pleki ja toorainega. Turul levivad mitmed tootenimed ja iga tootja kiidab enda kaupa või halvemal juhul arvustab konkureeriva tehase tooteid.

Antud pinnakatet turustame “PUR” kaubamärgi all, turul levinud teised nimetused on tavaliselt selle tähekombinatsiooni mugandused. Erinevad tootjad kasutavad erinevaid tootenimesid (näiteks Rautaruukki Oyj kaubamärk PURAL®) tähtis on siiski toodete võrreldavus nende omaduste põhjal.

Tegemist on polüuretaanvärvkattega kuumtsingitud terasplekiga. Sedalaadset lahendust pakuvad nii Soome, Rootsi, Saksamaa, Hollandi, Prantsusmaa jpt maade tehased.

PUR pinnakate on ainus Eesti Standardis mainitud polüuretaani sisaldav pinnakate. (vt. standardit EVS-EN 508-1:2008). Teisi nimekujusid käesolev standard ei kajasta.
Tähtis on võrrelda:
– pinnakattevärvi paksust (50 mikronit)
– keemilist koostist
– kruntvärvi jt vajalike kihtide olemasolu
– terase paksust ja marki (voolavuspiiri)

 

PUR kattega (jt. samalaadse nimetusega tooted) omavad tavapäraselt garantiid 20 aastat. Garantii on kehtiv pinnakattele ja korrektne ettevõte on toonud tingimused oma materjalides ja trükistes ka välja.

Mõned tootjad külvavad optimistlikku paanikat 50 aastase ja pikema garantii kohta, see on pooltõde. Sellisel perioodil on tagatud õiges keskkonnas, õigete paigaldusvõtete ja hoolduse korral katuse eluiga, millel ei ole seaduslikku garantii ja hüvitamise korda.

Lisaks tasub mainida, et garantii ei ole eluiga – tsingitud ja värvkattega terasplekk võib sõltuvalt keskkonnast ja kasutusmeetoditest omada väga erinevat eluiga. Kliendi ja lõpptarbija jaoks on oluline siiski kui kaua kestab tema katus, kui kaua ta on nägus ja millised on tema õigused, kui toode ei vasta nendele õigustatud ootustele.

Mis on PUR?