Krediidinfo AS omistas Olly Terasprofiilid AS-le 2013. aasta majandusandmete põhjal reitingu VÄGA HEA (AA). Olly Terasprofiilid AS krediidireiting AA

Krediidiinfo reiting on unikaalne ettevõtetele antav koondhinne, mis põhineb ettevõtte majandus- ja finantsolukorra ning maksekommete analüüsil. See on põhjalik, usaldusväärne ja kiire krediidianalüüsi vahend, mis omistatakse kõigile Eestis aktiivselt tegutsevatele ettevõtetele.

Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust. Reiting on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Reitinguid väljendatakse tähekombinatsioonidena, mille vasted ja seletused on järgmised:

Reiting Selgitus
 AAA suurepärane
 AA väga hea
 A hea
 BBB rahuldav
 BB kasin
 B nõrk
 C mitterahuldav
 U, O, N ei hinnata

U – ei hinnata ebastandardsete finantsandmete või vähese aktiivsuse tõttu, O – ettevõte ei tegutse, N – uus ettevõte

Ettevõtete automaatse hindamissüsteemi eeliseks on hindamine standardiseeritud ja ühtsete kriteeriumite alusel, mis samas ka muudab erinevad ettevõtted kergemini võrreldavaks. Krediidihinnangud (sh Krediidiinfo reiting) arvutatakse ümber iga kord, kui tekib muutus andmetes, mis hinnangut mõjutatavad.

Eesti ettevõtete jagunemine reitingu järgi (seisuga veebruar 2014):

Krediidireiting AA. Olly Terasprofiilid AS-i tunnustati Krediidiinfo AS-i poolt “Edukas Eesti Ettevõte” tunnistusega.