EVS 920-2:2013 standard määrab kindlaks nõuded isekandvatele katusetoodetele, mis on valmistatud kuumtsingitud õhukesest lehtterasest, tsingitud, või tsingitud ja kaetud polümeersete pinnakatetega. Standard määratleb nõuded metallist katuste ehitamiseks ning nõuded metallist katusekattetoodetele, mis on vastavuses standardite EVS-EN 14782 ning EVS-EN 14783 nõuetega.

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu katuse hooldus- ja parandustööde ohutusjuhend EETL KT 1-2013

Katuse hooldus- ja parandustööde teostamisel on soovitatav järgida Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu poolt koostöös Tööinspektsiooniga koostatud asjakohast ohutusjuhendit.

Katuse hooldus- ja ehitustööde juhendmaterjalid